Verkkokaupan sisällöntuotannon opas

Sisällöntuotanto on varsin kuuma aihe kaikkien yritysten keskuudessa tällä hetkellä, mutta sille on syynsä. Verkkokauppa tai muu vahvasti internetissä toimiva yritys saa sisällöntuotannosta helposti irti paljon hyötyä, ja kykenee sitouttamaan ja kasvattamaan asiakaskuntaansa.

Miten verkkokaupan sisällöntuotanto kannattaa toteuttaa, mitä hyötyä siitä saa ja mitä se maksaa? Kaikkiin näistä kysymyksistä vastaamme tässä tiiviissä oppaassa verkkokaupan sisällöntuotantoon.

Mitä sisällöntuotanto on?

Sisällöntuotannolla tarkoitetaan sisällön tuottamista jossakin muodossaan. Sisällön muoto voi kuitenkin olla mitä tahansa. Perinteisesti yleisin tapa lisätä sisältöä verkkosivuillesi on ollut tekstimuotoinen sisältö.

Sisällöntuotannon ei kuitenkaan tarvitse olla tekstimuotoista, sillä nykyään erilaisia tapoja luoda sisältöä on suuri määrä. Tärkeää on tunnistaa oma asiakaskuntansa ja kohdentaa sisällöntuotanto siihen sisältömuotoon, jota asiakassegmenttisi on herkin kuluttamaan.

Ketterästi moderneja markkinoinnin keinoja hyödyntävät verkkokaupat ovatkin näkyvillä kaikissa sosiaalisissa medioissa ja hyödyntävät sisällöntuotannon muotoja tehokkaasti niin verkkosivuillaan kuin tämän ulkopuolella. Saadakseen mieluisia lopputuloksia yrityksen kannattaa hyödyntää useita sisältömuotoja ketterästi.

Millaista sisältöä verkkokauppa tarvitsee?

Sisällöntuotannon eri muotoja on syytä käyttää yhdessä, kuitenkin panostaen pääasiallisen asiakassegmentin suosimiin sisältömuotoihin. Mikäli tilaat sisältömarkkinoinnin palveluja Finncontentilta, kartoitamme myös tämän puolestasi, tehdessämme sisältökartoitusta ja sisältösuunnitelmaa.

Erilaisia sisältömuotoja, joita voit verkkokauppasi sisällöntuotannossa hyödyntää on olemassa runsaasi:

• Tekstimuotoinen sisältö (Artikkelit, oppaat)

• Pitkä videosisältö (YouTube)

• Lyhyt videosisältö (TikTok, Reels)

• Audiosisältö (Podcast)

Tekstisisältö

Tekstimuotoista sisältöä ovat esimerkiksi kaikki verkkokaupan tuote- ja kategoriasivujen kuvaukset, eri brändien esittelysivut ja mahdollisesti verkkokaupan yhteyteen rakennettu blogi. Tekstimuotoinen sisältö on yksinkertaisuudestaan huolimatta erittäin tehokas tapa sivustosi täyttämiseen vierailijalle hyödyllisellä sisällöllä. Oppaat, vertailut ja tarkat tuote-esittely ovat erinomaisia keinoja luoda lisäarvoa asiakkaallesi.

Pitkä videosisältö

Pitkä videosisältö tarkoittaa pääasiassa YouTubeen ladattuja videoita, joita pystytään helposti integroimaan myös verkkokauppaasi. Videosisältö mahdollistaa visuaalisen puolen lisäämisen sisällöntuotantoon, elävöittäen niin oppaita kuin tuotevertailuja.

YouTuben kaltaisten alustojen hyödyntäminen mahdollistaa videoiden helpon upottamisen lisäksi myös asiakkaiden hankkimisen alustalta.

Tuottamalla katsojillesi hyödyllistä ja arvokasta sisältöä, pystyt helposti sitouttamaan heistä luotettavia asiakkaita verkkokaupallesi.

Lyhyt videosisältö

Lyhyt videosisältö on noussut suosioon vasta hiljattain, mutta on osoittautunut erittäin toimivaksi markkinointimenetelmäksi. Etenkin nuorison suosiossa olevat, lyhyiden videopätkien jakamiseen erikoistuneet sosiaalisen median sovellukset mahdollistavat sisällön laajan leviämisen ilman maksettua mainontaa.

Näistä alustoista tunnetuimpana on TikTok, mutta myös monet muut alustat, kuten Instagram ja YouTube ovat lanseeranneet omat palvelunsa lyhyiden videoiden julkaisua ja levittämistä varten.

Audiosisältö

Audiosisällön tuottaminen ei ole välttämättä yleisin tapa tuottaa verkkokaupan sisältöä. Tästä huolimatta se voi oikein toteutettuna mahdollistaa suuren ja sitoutuneen asiakaskunnan rakentamisen. Vielä tätäkin tärkeämpää on sen mahdollistama brändin rakentaminen samaan tapaan kuin pitkällä videosisällöllä.

Audiosisältö saattaa kuitenkin mahdollistaa myös monien sellaisten kuuntelijoiden saamisen, jotka eivät välttämättä hyödynnä sosiaalista mediaa tai videoiden jakamisen alustoja.

Esimerkiksi oman alasi ajankohtaisiin aiheisiin ja ikivihreisiin vinkkeihin keskittyvä podcast-show on erinomainen mahdollisuus rakentaa verkkokauppasi tunnettavuutta ja luotettavuutta suurelle kuuntelijakunnalle.

Mitä verkkokaupan sisällöntuotanto maksaa?

Verkkokaupan sisällöntuotannon tarjoamat hyödyt ovat selkeät, mutta eräs tärkeimmistä kysymyksistä odottaa vielä vastaustaan. Minkä tahansa investointikohteen lopullinen ratkaiseva tekijä on lopulta hinta.

Riippumatta siitä, kuinka tähtitieteellisen suurta tuottoa jollakin investoinnilla olisi mahdollista saavuttaa, ei siitä ole mitään hyötyä, mikäli hinta ei mahdu yrityksen budjettiin.

Sisällöntuotanto on erittäin monimuotoinen käsite, jonka lopullinen muoto määritellään aina jokaiselle yritykselle ja verkkokaupalle erikseen.

Tämän vuoksi tarkan arvion antaminen ennen prosessin aloittamista ja kartoituksen tekemistä on haastavaa. Tarkimman arvion saat aina ottamalla yhteyttä meihin etusivultamme.

Verkkokaupan sisällöntuotannon hinta

Karkean arvion projektin hintaluokasta antaa verkkokauppasi koko, sekä haluttujen tulosten laajuus. Näin määräytyvät projektiin vaadittavat työtunnit, jotka pitkälti määrittävät myös verkkokaupan sisällöntuotannon hinnan.

Hinnan määräytymisen yhtälö on varsin lineaarinen: Mitä enemmän tuotteita verkkokaupastasi löytyy ja mitä laajempia tuloksia haluat saavuttaa, sitä enemmän työtä vaaditaan.

Verkkokaupan sisällöntuotanto sekä verkkokaupan hakukoneoptimointi maksavat ammattilaisen tekeminä tyypillisesti 80-150 €/h alv 0%.

Sisällöntuotanto ja sisällön hakukoneoptimointi ovat kuitenkin pitkäaikaisia projekteja, joissa sitoutuminen palkitaan.

Myös Finncontent tarjoaa hakukoneoptimointia ja sisällöntuotantoa sekä verkkosivuprojektien osana että erillisenä palveluna. Kysy tarjousta jo tänään.

Milloin verkkokaupan sisällöntuotannon tulokset näkyvät?

Eräs verkkokauppiaiden useimmiten kysymistä kysymyksistä on tulosten saamisen ajankohta. Kauanko sisällöntuotantoa ja sisällön hakukoneoptimointia tulee jatkaa, ennen kuin niillä aletaan saavuttamaan tuloksia?

Tämä on kysymys, johon on käytännössä mahdotonta antaa suoraa vastausta. Pyritään kuitenkin antamaan karkeita suuntauksia siitä, kauanko voisit olettaa kestävän ennen selkeitä tuloksia. Lyhyt vastaus tähän on yksinkertaisuudessaan: KAUAN. Mikäli haluat välittömiä tuloksia, maksettu mainonta on oikea ratkaisu.

Verkkokaupan sisällöntuotanto on sijoitus tulevan asiakaskunnan rakentamiseksi ja sitouttamiseksi. Tämä ei kuitenkaan tapahdu hetkessä, vaan vähitellen pitkällä aikavälillä. Mikäli sisällöntuotantoa ei vielä ole aloitettu, eikä verkkokaupan hakukoneoptimointi ole hyvällä mallilla, kestää pelkästään Googlen ensimmäiselle sivulle pääsemisessä tyypillisesti vähintään 6kk, tyypillisemmin lähemmäs vuotta.

Tuottamalla sisältöä säännöllisesti, tehostuvat sen vaikutukset, asiakaskunnan rakentuessa yhä laajemmaksi ja sisällön levitessä yhä nopeammin ja yhä pidemmälle. Sisällöntuotanto ja hakukoneoptimointi ovat tämän vuoksi projekteja, joita ei tulisi täysin lopettaa koskaan.

Jo tuotettu verkkokaupan sisältö tuo asiakkaita jatkossakin, mutta sisällöntuotannon pysäyttäminen tarkoittaa samalla myös kasvuvauhdin tahallista hidastamista. Samalla tarjoat kilpaileville verkkokaupoille mahdollisuuden kiriä tai jopa ohittaa sinut.

Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto vs verkkokaupan maksettu mainonta

Mainitsimme jo aiemmin maksetun mainonnan hyödyntämisen välittömiä tuloksia haluaville verkkokaupoille. Ovatko maksetut mainokset siis oikotie onneen?

Oikotietä onneen ei ole olemassa, eivätkä myöskään maksetut mainokset ole sellaisia. Maksetun mainonnan ja verkkokaupan sisällöntuotannon välistä vertailua ei mielestämme tulisi edes tehdä, sillä molemmille löytyy paikkansa osana verkkokaupan tehokasta markkinointistrategiaa.

Maksettu mainonta on erinomainen keino esimerkiksi kampanjoista tiedottamiseen ja uusien tuotteiden ja brändien lanseeraukseen. Maksetun mainonnan haittapuolena on kuitenkin se, että sen tuoma asiakasvirta katkeaa sillä sekunnilla, kun lopetat mainosten maksamisen.

Verkkokaupan sisällöntuotanto taas tuottaa oikeaoppisesti toteutettuna ja hakukoneoptimoituna tuloksia hamaan tulevaisuuteen saakka. Ajan tasalla oleva ja säännöllisesti uusimpien standardien mukaisesti optimoitava sisältö toki toimii tehokkaimmin, mutta myös vanha sisältö tuottaa uusia asiakkaita vielä kauan sisällöntuotannon lopettamisen jälkeen, täysin passiivisesti.

Lyhyesti: Maksettu mainonta ja sisällöntuotanto ovat molemmat oivia tapoja lisätä liikennettä verkkokauppaan. Maksettu mainonta on kalliimpaa eikä tarjoa lainkaan passiivisia tuloksia, mutta toisaalta toimii välittömästi. Verkkokaupan sisällöntuotanto taas vaatii pitkän ajan toimiakseen, mutta tuottaa tämän jälkeen passiivisesti orgaanista liikennettä.

Jaa artikkeli

Aiheeseen liittyvää:

Ota yhteyttä!

Oletko kiinnostunut verkkosivujen tilaamisesta tai muista palveluistamme? Ota yhteyttä alla olevalla kaavakkeella

*Tähdellä varustetut kohdat ovat pakollisia