Verkkokaupan SEO-opas – Hakukoneoptimointi tutuksi

Jokainen verkkokauppa haluaisi varmasti kasvattaa sivuillensa virtaavien asiakkaiden määrää tehokkaasti. Tähän ongelmaan on kuitenkin olemassa varsin pitkä lista erilaisia ratkaisuja, joista oikean vaihtoehdon päättäminen saattaa olla vaikeata.

Eräs pitkässä juoksussa parhaita, ja ehdottomasti kustannustehokkaimpia tapoja orgaanisen liikenteen kasvattamiseksi verkkokauppaasi on verkkokaupan hakukoneoptimointi eli SEO.

Mitä hakukoneoptimointi on, miten se hyödyttää sinua ja mikä tärkeintä, paljonko SEO maksaa? Näihin kaikkiin kysymyksiin vastaamme tässä yksinkertaisessa ja tiiviissä, verkkokaupoille suunnatussa oppaassa.

Mitä SEO on?

Mitä ihmettä tämä kolmisanainen lyhenne sitten tarkoittaa, ja miten se voisi hyödyttää sinua? Yksinkertaisuudessaan SEO on lyhenne englanninkielisistä sanoista Search Engine Optimization eli kotimaisittain hakukoneoptimointi.

Hakukoneoptimointi tarkoittaa käsitteenä erilaisten toimien toteuttamista verkkosivuille – tässä yhteydessä siis verkkokaupallesi – sen sijoituksen parantamiseksi hakukoneessa. Käytännössä puhumme siis metodeista, joiden avulla juuri sinun verkkokauppasi saadaan Googlen hakutulosten ensimmäiselle sivulle, mieluiten kilpailijoidesi edelle.

Mitä parempi näkyvyys verkkokaupallesi ja sieltä löytyville tuotteille saadaan Googlessa, sitä todennäköisimmin yhä useampi ihminen klikkaa hakutuloksista itsensä juuri sinun verkkokauppaasi. Hakukoneoptimointi tähtää tämän vuoksi verkkokauppasi nostamiseen hakukoneen ensimmäiselle sivulle mahdollisimman usealla eri hakusanalla.

Mitä hyötyä siitä on?

Ehdimme jo todeta kertaalleen olennaisimman verkkokaupan SEO:n tuoman hyödyn, eli lisääntyneen orgaanisen liikenteen.

Orgaanisella tarkoitetaan tässä tapauksessa luonnollisesti ja ennen kaikkea ilmaiseksi hakukoneesta tulevaa liikennettä.

Vastakohta tälle on maksettu mainonta, jolla tuloksia toki saadaan nopeammin, mutta huomattavasti korkeammin kustannuksin.

Hakukoneoptimointi tuo verkkokauppaasi kohdennettua liikennettä, jolloin myös konversioprosenttisi todennäköisesti kasvaa.

Saat siis yksinkertaisesti lisää potentiaalisia asiakkaita, joista todennäköisesti entistä suurempi osa myös ostaa jotakin.

Kauanko verkkokaupan hakukoneoptimointi kestää?

Tehokas hakukoneoptimointi vaatii pitkän työn, ennen kuin tuloksia alkaa näkyä. Tyypillisesti voidaan sanoa, että säännöllisellä työtahdilla voidaan tuloksia alkaa näkemään 3-12kk päästä toimien aloittamisesta.

Vaihteluväli on kuitenkin suuri ja tulosten näkyminen riippuu useista tekijöistä, kuten hakusanojen kilpailusta, lähtöpisteestä sekä panostetusta työmäärästä.

Säännöllisellä, projektikohtaisesti määritellyllä työmäärällä voidaan tuloksia alkaa näkemään useilla vähemmän kilpailluilla hakusanoilla jo 6-9 kuukauden kuluttua.

Enemmän kilpailluilla hakusanoilla tai pienemmällä työmäärällä puhutaan yleensä vähintään vuodesta, ennen kuin verkkosivu nousee hakutulosten ensimmäiselle sivulle.

Mitä verkkokaupan SEO maksaa?

Nyt vastaamme erääseen tärkeimmistä kysymyksistä, eli mitä tämä kaikki maksaa. Rahaahan tämä maksaa, mutta tarkkaa summaa on täysin mahdotonta sanoa etukäteen. Etusivultamme löydät valmiit optimointipakettimme, sekä näiden hinnat.

Verkkokaupan hakukoneoptimointi on kuitenkin laaja projekti, eivätkä tarjoamamme valmiit paketit välttämättä riitä, mikäli kyseessä on yhtään suurempi kauppa.

Tämän vuoksi annamme mielellämme juuri sinua varten räätälöidyn tarjouksen hakukoneoptimoinnista.

Yleisesti ottaen hakukoneoptimointi toteutetaan tällaisissa tapauksissa joko sovittuna kiinteänä kuukausihintana tai liukuvana tuntilaskutuksena. Tuntihinnat liikkuvat asiantuntevilla tekijöillä tyypillisesti 80-150 €/h välillä alv 0%. Suosittelemme sitoutumaan hakukoneoptimointiin pitkäaikaisesti, sillä säännöllinen työ ja pitkäjänteisyys todella maksavat itsensä takaisin tässä.  

Projektia aloittaessa sivuston nykyisen tilan sekä tarvittavien toimenpiteiden kartoitus ja suunnittelu vaativat runsaasti työtunteja, tarkan määrän riippuessa sivuston koosta.

Pitkäkestoinen hakukoneoptimointi ja sisältömarkkinointi skaalautuvat tarpeesi mukaan, mutta on suositeltavaa käyttää vähintään työpäivän verran kuukaudessa näiden asioiden paranteluun ja ylläpitoon.

Miten verkkokaupan hakukoneoptimointi kannattaa toteuttaa

Verkkokaupan hakukoneoptimointi on pitkä prosessi, jota ei kannata toteuttaa ilman laajaa suunnitelmaa. Useista verkkokaupoista löytyy satoja tai jopa tuhansia erillisiä tuotteita, jonka vuoksi optimoinnin laajuus on varsin mittavaa.

Tehokas hakukoneoptimointi lähtee aina laadukkaasta ja perinpohjaisesta nykytilanteen kartoituksesta, jota seuraa sotasuunnitelman laatiminen. Me Finncontentilla kartoitamme verkkokauppasi nykyisen hakukoneoptimoinnin tilanteen, suurimmat kilpailijasi sekä tärkeimmät parantamisen kohteet helppona pakettina. Ota yhteyttä etusivultamme löytyvällä lomakkeella ja kysy tarjous.

Mistä verkkokaupan SEO koostuu

Verkkokaupan SEO koostuu useasta eri osa-alueesta, jotka voidaan yksinkertaisuudessaan jakaa kolmeen osa-alueeseen:

• Sisällön hakukoneoptimointi (On-page SEO)

• Tekninen hakukoneoptimointi (Technical SEO)

• Linkkien rakentaminen (Backlinking)

Avaamme seuraavaksi jokaista näistä osa-alueista tarkemmin.

Hakukoneoptimoinnin palveluita vertaillessasi otathan huomioon sen, että jokaisella näistä optimoinnin osa-alueista on mahdollista päästä Googlen ensimmäiselle sivulle.

Ei ole kuitenkaan pakollista käyttää kaikkia hakukoneoptimoinnin keinoja, mikäli tätä ei katsota välttämättömäksi.

Sisällön hakukoneoptimointi

Sisällön hakukoneoptimointi on eräs tärkeimmistä, mutta samalla myös eniten aikaa vievistä hakukoneoptimoinnin osa-alueista.

Sisällöntuotannossa on kuitenkin hyvä muistaa myös se, että laadukkaasta ja pitkäjänteisestä työstä palkitaan eikä ole olemassa oikotietä onneen. Halvalla ja nopeasti tehty sisältö ei tuota tuloksia pitkällä aikavälillä, eikä palvele myöskään asiakkaitasi.

Sisällön hakukokenoptimoinnin tärkeimpänä kulmakivenä on laaduka sisältö, jonka päälle kaikki rakentuu.

Ilman laadukasta sisältöä on hakukoneoptimointia vaikeaa tai jopa mahdotonta toteuttaa. Tämän vuoksi hakukoneoptimointi ja sisältömarkkinointi kulkevat käsi kädessä.

Tuote- ja kategoriasivut

Verkkokaupassa ehkäpä tärkein osa sisällön hakukoneoptimointia ovat tuote- ja kategoriasivut. Etenkin suurimman kysynnän omaavat ja korkean katteen tuotteet sekä kategoriat kannattaa priorisoida tässä vaiheessa.

Jokaisen tuotteen ja jokaisen tuotekategorian sivulle tulisi tuottaa sisältöä, joka on optimoitu suuren volyymin ja mahdollisimman matalan kilpailun relevanteille hakusanoille.

Sisällön tulee kuitenkin olla kirjoitettu ihmisten luettavaksi ja asiakkaita aidosti hyödyttäväksi, eikä yksinkertaisesti hakukonetta varten optimoiduksi siansaksaksi.

Suuren verkkokaupan optimointi vie runsaan tuote- ja kategoriasivujen määrän vuoksi paljon aikaa.

Tämä panostus kuitenkin maksaa itsensä takaisin vuosien saatossa orgaanisena liikenteenä. Laadukkaasti toteutettu hakukoneoptimoitu sisältö on tuottoisa sijoitus tulevaisuuteen.

Artikkelit ja oppaat

Tuote- ja kategoriasivujen lisäksi verkkosivujen on syytä panostaa myös laajempaan sisällöntuotantoon. Artikkeleiden ja oppaiden kirjoittaminen verkkokaupan yhteydessä toimivaan blogiin on erinomainen tapa kasvattaa orgaanisen liikenteen määrää, sekä oman brändinsä tunnettavuutta ja luotettavuutta alalla.

Tuottamalla lukijoita aidosti hyödyttävää ja ajankohtaista sisältöä, on liikenteen määrän kasvattaminen varsin helppoa. Uskolliset lukijat myös ostavat mitä todennäköisemmin jatkossakin tuotteensa juuri sinun verkkokaupastasi.

Oppaiden ja artikkeleiden inspiraationa kannattaa käyttää omia vahvuuksiaan ja omaa erityistä tietouttaan alalta. Mieti, mitä juuri sinä voisit antaa lukijoillesi.

Mahdollisuudet ovat rajattomat, joten voit tehdä blogiisi esimerkiksi vertailuja myymistäsi tuotteista tai oppaita oikean tuotteen valintaan.

Oppaat voivat tietenkin ulottua myös tuotteiden ulkopuolelle ja liittyä yksinkertaisesti omaan osaamiseesi. Liikenne ja näkyvyys on arvokasta, vaikka jokainen artikkeli ei suoraan mitään myisikään.

Ajantasainen sisältö

Eräs tärkeä tekijä sisällöntuotannossa hakukoneoptimoinnin kannalta on sisällön ajantasaisuus. Tämä tekijä jätetään usein huomiotta, jonka vuoksi heitetään hukkaan runsaasti aiempaa työtä.

Hakutulosten kärjessä pysyminen edellyttää sisällön säännöllistä tarkastusta, parantelua ja päivitystä.

Sisällön tyypistä riippuen tämä saattaa tarkoittaa kerran vuodessa tehtävää rutiinitarkastusta tai mahdollisesti useammin toteuttavaa tuoreen tiedon päivitystä.

Yksinkertaisuudessaan, mitä nopeammin annettu tieto vanhentuu, sitä useammin sitä tulisi päivittää ja parannella, jotta se pysyisi ajantasaisena.

Tekninen hakukoneoptimointi

Tekninen hakukoneoptimointi on varmasti tärkein yksittäinen hakukoneoptimoinnin osa-alue. Se nimittäin toimii pohjana ja eräänlaisena edellytyksenä kaikelle muulle. Teknisellä hakukoneoptimoinnilla viitataan verkkokaupan tekniseen toimintaan ja suorituskykyyn hakukoneen silmissä.

Teknisessä hakukoneoptimoinnissa mitataan useita erilaisia tekijöitä, mutta tärkeimpiä asioita ovat se, että hakukoneiden sallitaan selailla ja indeksoida verkkosivu, sekä sisällön riittävän nopea latautuminen. Useimmiten nämä asiat ovat moderneilla verkkokauppa-alustoilla kunnossa, mutta nämä tulee aina tarkistaa hakukoneoptimointia aloittaessa.

Mikäli tekninen hakukoneoptimointi ei ole oikeaoppisesti toteutettua, ei Google välttämättä edes pysty indeksoimaan verkkokauppaasi ja lisäämään sitä hakutuloksiin.

Tekniseen hakukoneoptimointiin kuuluu myös sivuston sekä tuotteiden ja tuotekategorioiden rakenne. Kategoriat ja tuotteet tulee olla oikeaoppisesti ja selkeästi sekä suorituskyvyn kannalta tehokkaasti rakennettuja, jotta hakukoneet ymmärtävät ne. Oikeaoppisesti toteutetut kategoriat ja tuotesivut parantavat näkyvyyttäsi huomattavasti.

Linkkien rakentaminen

Linkkien rakentaminen eli Backlinking tarkoittaa yleensä ulkoisten linkkien saamista tai hankkimista verkkosivuillesi. Hakukoneet mittaavat verkkosivun luotettavuutta ja suosiota usein sivustolle johtavien linkkien määrällä. Esimerkiksi uutissivustot ja suuret julkaisut saavat tämän ansiosta uuden sisältönsä käytännössä suoraan Googlen ensimmäiselle hakutulossivulle.

Linkkejä voidaan hankkia orgaanisesti luomalla laadukasta sisältöä eri kanaviin, ihmisten jakaessa sitä eteenpäin. Toisaalta linkkejä voidaan myös ostaa. Linkkejä ostettaessa tulee kuitenkin olla tarkkana, sillä suurin osa linkkejä myyvistä tahoista myy heikkolaatuisia linkkejä, jotka Google tulkitsee eräänlaiseksi huijaamiseksi.

Esimerkiksi maksetulla yhteistyöllä, vaikkapa lähettämällä tuotteita ilmaiseksi arvosteluun bloggaajalle, on mahdollista saada linkkejä, jotka eivät haittaa sijoitustasi.

Sisäiset linkit

Edellä mainittujen ulkoisten linkkien lisäksi tärkeitä ovat myös verkkosivun sisäiset linkit.

Tämä tarkoittaa linkkien luomista oman verkkokauppasi sisällä.

Esimerkiksi tuotesivuille lisätyt linkit myymiisi lisävarusteisiin tai vaihtoehtoisiin tuotteisiin ovat erinomainen mahdollisuus luoda sisäisiä linkkejä.

Myös kategoriasivujen teksteissä on helppoa ohjata asiakasta etsimään jotakin aiheeseen liittyvää tuotetta oikeasta kategoriasta sisäisen linkin avulla.

Yhteenveto

Kuinka toteuttaa laadukas hakukoneoptimointi:

• Tilaa SEO-kartoitus (Ota yhteyttä tästä)

• Laadi suunnitelma yhdessä hakukoneoptimoijan kanssa

• Saa tarjous suunnitelman pohjalta

• Lähde toteuttamaan optimointia yhdessä optimoijan kanssa

• Seuraa orgaanisen liikenteen määrän kasvua

• Hyödy kasvaneesta myynnistä

Jaa artikkeli

Aiheeseen liittyvää:

Ota yhteyttä!

Oletko kiinnostunut verkkosivujen tilaamisesta tai muista palveluistamme? Ota yhteyttä alla olevalla kaavakkeella

*Tähdellä varustetut kohdat ovat pakollisia