Opas hakukoneoptimointiin – SEO-opas

Hakukoneoptimointi eli SEO on tärkein orgaanisen liikenteen hankkimiskeino, jota verkkosivusi voi hyödyntää. 

Orgaaninen liikenne tarkoittaa verkkosivullesi maksettujen mainosten ulkopuolelta päätyivä ihmisiä. Suurin osa orgaanisesta liikenteestä muoostuu Googlesta ja muista hakukoneista saapuvasta liikenteestä.

Mitä on hakukoneoptimointi?

Hakukoneoptimointi on kattotermi eriliaisille tekniikoille, joiden tarkoituksena on parantaa oman verkkosivusi tai yrityksesi sijoitusta hakukoneessa. 

Lopullisena tavoitteena on pyrkiä saamaan hakutulosten ensimmäisen sivun kärkisijoituksia mahdollisimman monelle kohdennetulle hakusanalla.

Hakukoneoptimointi perustuu näiden useiden erilaisten tekniikoiden hyödyntämiseen tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteellisesti.

Esittelemme seuraavaksi lyhyesti erilaisia tekniikoita, joita hakukoneoptimoinnissa voidaan hyödyntää.

On-page SEO

On-page SEO tarkoittaa suoraan käännettynä verkkosivulla tapahtuvaa hakukoneoptimointiia. 

Verkkosivun sisällä tapahtuva hakukoneoptimointi jaetaan sisällön hakukonoptimointiin ja tekniseen hakukoneoptimointiin.

Sisällön hakukoneoptimointi

Sisällön hakukoneoptimointi on eräs tärkeimmistä osista tehokasta hakukoneopimointia. Tämän työvaihe koostuu sisällön luomisesta verkkosivulle tai verkkokauppaan, sekä jo olemasa olevan sisällön muokkaamisesta paremmaksi.

Kirjoita ihmisille

Sisällön hakukoneoptimoinnin tärkein yksittäinen muistisääntö on: Kirjoita ihmisille, älä hakukoneelle.

Hakukoneiden ollessa vielä nuorempia ja algoritmien kehittymättömiä, hyväksikäyttivät monet hakukoneoptimoijat tietouttaan saadakseen heikkolaatuisia sivustoja hakutulosten kärkeen kyseenalaisin keinoin.

Näitä kyseenalaisia keinoja kutsutaan nykyään Black Hat-menetelmiksi, joiden käytön Google suoranaisesti kieltää. Näiden metodien käyttäminen saattaa johtaa suoranaiseen sanktioon verkkosivullesi.

Black Hat menetelmiin lukeutuvat muun muassa sisällön ylioptimointi, joka johtaa luonnottomiin teksteihin, joissa ei ole päätä eikä häntää.

Vastaa tarpeeseen

Parhaat lopputulokset saavutetaan kirjoittamalla sisältöä, joka vastaa vierailijan hakutarpeeseen (engl search intent). 

Hakutarpeeseen vastaaminen saattaa tarkoittaa yksinkertaiseen kysymykseen vastaamista (esim. Kuinka korkea Mount Everest on?) tai tuotevertailuun vastaamista (Paras Padel maila).

Kirjoittamasi sisällön tyypin tulee vastata asiakkaasi hakutarvetta, ja täyttää se heti sisällön alussa. 

Erilaiset hakutermit edellyttävät erilaisia sisältötyyppejä, jonka valinta onnistuu yleensä jo pelkästään hakutermin lukemisella. Mikäli kohtaat epäselvyyksiä, kannattaa tarkistaa nykyiset hakutulokset ja niiden kärjessä olevien sisältöjen tyyppi.

Osassa tapauksia hakutermit saattavat olla moniselitteisiä, jolloin Googlen ohjeena on tuottaa sisältöä yleisimmälle tarkoitukselle.

Älä pimitä tietoa – Anna se heti

Kuten varmasti olette huomanneet, nykypäivänä ihmisten keskittymiskyky on erittäin heikko.

Tämä kannattaa pitää mielessä myös sisältöä rakentaessa:

Vastaa hakutarpeeseen heti –

 Kerro vastaus kysymykseen jo ensimmäisessä kappaleessa tai kerro vertailun voittanut tuote jo ennen tarkempaa perustelua. Näin luot vierailijalle välittömästi arvoa ja täytät hänen hakutarpeensa. 

Nopeasti tietoa etsinyt vierailija on heti tyytyväinen ja ohjattavissa esimerkiksi kohti tuotesivua välittömästi. (Tässä vaiheessa tärkeää on oikea Call-to-action, jota käsittelemme myöhemmin.)

Tiedonjanoinen vierailija taas arvostaa luomaasi sisältöä ja käy sen läpi huolellisesti ja ahmii kaiken tiedon, jota voit hänelle antaa.

Tämän vuoksi sisällön rakenne kannattaa rakentaa alaspäin tarkentuvaksi. Käsittele aluksi tärkeimmät asiat ja laajat konseptit. Voit edetä jatkuvasti tarkempaa käsittelytasoa kohden ja lisätä yksityiskohtia loppua kohden.

Näin tyydytät myös tiedonjanoisen asiakkaan tarpeen, mutta mahdollistat äkkipikaisen vierailijan tarpeeseen vastaamisen ilman tämän kyllästyttämistä. 

Alussa annettavan arvon lisäksi panosta myös ytimekkääseen ja kokoavaan lopetukseen. Kerää käsittelemäsi avainasiat loppuun, jotta sekä artikkelin pikainen silmäilijä että huolellinen lukija löytävät tämän.

Luo lisäarvoa

Mikäli kilpailu valitsemallesi hakusanalla ei ole suurta, pelkkään hakutarpeeseen vastaaminen laadukkaalla sisällöllä saattaa riittää hyvään sijoitukseen hakutuloksissa. 

Enemmän kilpailluilla hakutermeillä sinun kuitenkin oletetaan tarjoavan nykyisiä kärkituloksia enemmän arvoa vierailijalle, jotta hakukoneella olisi syytä tarjota sinulle hyvää sijoitusta.

Lisäarvon luominen alkaa kilpailevan sisällön puutteiden etsimisellä. Käy läpi hakutulosten ensimmäisen sivun tuloksia ja pyri löytämään selkeitä puutteita näiden sisällöstä. 

Voit pyrkiä luomaan tarkemman tai laajemman vastauksen hakutarpeeseen tai tarjota jotakin muuta erityistä lisäarvoa. Esimerkiksi uniikki tarjous tai asiantuntijuus voivat luoda lisäarvoa.

Tyhmennä tekstiäsi

Olet varmasti oman alasi asiantuntija, joka tuntee ammattisanaston ja osaa hyödnytää tätä termistöä tekstissään loistavasti. 

Toisin kuin äidinkielen tunnilla, ei hakukoneoptimoinnissa ole syytä luoda kauniita lauserakenteita ja hyödyntää laajaa sanastoa.

Verkkosisällön luomisessa on syytä asettaa itselleen tavoitteeksi kirjoittaa tekstiä mahdollisimman helposti ymmärrettäväksi. 

Ajattele kirjoittavasi ala-asteikäiselle, ja jäsentele tekstisi ja sanavalintasi tämän mukaisesti.

Lyhyet ja yksinkertaiset lauseet yhdessä helposti ymmärrettävän sanaston kanssa tekevät lukemisesta nopeampaa ja miellyttävämpää.

Mikäli käytät arkikielestä poikkeavaa termistöä, muista selittää termit auki helposti ymmärrettävässä muodossa.

Muista mobiililukijaa

Tänä päivänä yli puolet kaikesta verkkosivujen liikenteestä on mobiililaitteilta. Mobiilikäyttäjien huomioiminen on tämän vuoksi erittäin tärkeää.

Mobiilisivun käytettävyys ja asettelu ovat äärimmäisen tärkeä osa mobiilikäyttäjän miellytämistä, mutta näitä käsitellään osana teknistä hakukoneoptimointia myöhemmin.

Sisällön osalta tärkeää on optimoida teksti ja kuvat mobiilikäyttäjän saavutettavaksi.

Tärkeää on tekstikappaleiden pitäminen lyhyenä. Pidä huoli siitä, etteivät kappaleet ole 3-4 riviä pidempiä tietokonenäkymässä. Myöskään yhden tai kahden rivin kappaleet eivät ole pahitteeksi.

Matkapuhelinnäkymässä lyhyeltä vaikuttavat kappaleet muuttuvat suoranaisiksi romaaneiksi, jotka valloittavat koko näytön tekstillä. 

Tällaisen tekstin lukeminen on raskasta ja epämiellyttävää ja ajaa lukijasi pois.

CTA – Call-to-action

CTA eli Call-to-action tarkoittaa kehotetta toimintaan. Jokaisella sisällöllä tulisi olla selkeä CTA, jolla tekstillä kerättyjä vierailijoita voidaan hyödyntää.

CTA voi olla yksinkertaisesti tuotteen tai palvelun myyminen suoraan, tai esimerkiksi liikenteen uudelleenohjaus.

Osa tuottamastasi sisällöstä saattaa esimerkiksi olla puhtaasi informatiivista, jonka tarkoituksena on antaa lukijalle tietoa ilman kaupallista taka-ajatusta. Tällaisilta sivuilla CTA voi olla lukijan ohjaaminen kohti kaupallista sisältöä.

CTA voidaan upottaa osaksi tekstiä, esimerkiksi linkkinä, joka ohjaa tuotesivulle tai esimerkiksi mainittua termiä avaavaan artikkeliin. 

Vaihtoehtoisesti CTA voi olla selkeä painike, joka ohjaa yhteydenottoon tai yksinkertainen sanallinen kehotus tehdä jotakin (esimerkiksi kirjoittaa arvostelu).

Tekninen hakukoneoptimointi

Tekninen hakukoneoptimointi on toinen kolmesta suuresta osa-alueesta, jotka kokonaisuutena mahdollistavat hakutulosten kärkeen pääsemisen. 

Tekninen hakukoneoptimointi on osaltaan myös suoranainen edellytys hakukoneiden indeksoinnille, ja ylipäätään hakukoneesta löytymiselle.

Google asettaa tietyt vaatimukset verkkosivuston tekniselle toiminnalle ja suorituskyvylle, jotta sivu voidaan edes lisätä Googlen hakemistoon eli indeksoida.

Sivuston indeksoitavuus

Eräs tärkeimmistä teknisistä kriteereistä, jotka Google asettaa kaikille verkkosivuille on sivuston indeksoitavuus. 

Tämä tarkoittaa sitä, että verkkosivu on mahdollista ja sallittua lisätä Googlen hakemistoon.

Hakemistoon lisäämisen voivat estää esimerkiksi koko sivustolla tai yksittäisellä sivulla oleva indeksoinnin erikseen kieltävä no-index tagi tai vakavat tekniset ongelmat.

Sivuston suorituskyky

Tärkeä osa teknistä hakukoneoptimointia on verkkosivun suorituskyky. Sivuston suorituskykyä mitataan erikseen tietokoneiden ja mobiililaitteiden osalta.

Tärkeää on paitsi sivun responsiivisuus eri näyttökokojen välillä, myös sivuston latausnopeus ja tärkeimpien elementtien latautuminen.

Erinomainen työkalu sivuston suorituskyvyn testaamiseen ja parantamiseen on Googlen oma PageSpeed Insights-työkalu. 

Se antaa verkkosivullesi suoraan arvosanan asteikolla 0-100 suorituskyvyn osalta tietokoneilla ja mobiililaitteilla. Saat erikseen myös eritellyn tiedon arvosanaa mahdollisesti laskevista virheistä, sekä siitä, mitä sinun tulisi tehdä näiden korjaamiseksi.

Suosittelemme tähtäämään vähintään 90/100 pisteytykseen sekä mobiililaitteilla, että tietokoneilla. Yli puolet kaikesta verkkoliikenteestä tulee nykyään mobiililaitteilta, joten suosittelemme painottamaan ennen kaikkea mobiiliversion optimointia.

Kuvien optimointi

Kuvat ovat tärkeä osa sisältöä, sillä ne elävöittävät sitä ja parantavat luettavuutta. Kuvien hakukoneoptimointi koostuu oikeaoppisesta nimeämisestä sekä kuvien kompressoinnista.

Kuvien kompressoinnissa kuvan tiedostokoosta tehdään niin pieni kuin mahdollista, heikentämättä kuitenkaan lukijalle näkyvää laatua liiaksi. 

Kuvien oikeaoppinen nimeäminen on myös tärkeää. Kuvan nimessä tulisi esiintyä optimoitava hakusana jossakin muodossa. Tämän lisäksi jokaiselle kuvalle tulisi määrittää alt text, joka kuvailee kuvan tarkoitusta, ja mieluusti sisältää myös jonkin optimoitavista hakusanoista.

Verkkosivun rakenne

Verkkosivun rakenteen tulisi olla Googlen ohjeistuksen mukainen, ja kaikkien sivustolle lisättyjen alasivujen tulisi olla löydettävissä. Sivustolla ei tulisi olla:

  • Useita kopioita samasta sivusta
  • Lukuisia tyhjiä sivuja tai heikkoa sisältöä sisältäviä sivuja
  • Sivuja joiden indeksointi on kielletty
  • Sivuja jotka pakottavat uudelleenohjauksen (Ei missään nimessä useita peräkkäisiä uudelleenohjauksia)
  • Sivuja, joihin ei johda yhtäkään linkkiä (Orpoja sivuja)

Off-Page SEO – Ulkoinen hakukoneoptimointi

Ulkoinen hakukoneoptimointi eli Off-Page SEO on viimeinen osa hakukoneoptimoinnin kolmesta tärkeästä peruspilarista. 

Ulkoinen hakukoneoptimointi perustuu verkkosivun linkkiprofiilin rakentamiseen. 

Yksinkertaisuudessaan tällä tarkoitetaan mahdollisimman laadukkaiden, relevanttien ja korkean auktoriteetin omaavien linkkien hankintaa ulkopuolisilta sivustoilta.

Linkkiprofiili

Google ja muut hakukoneet huomioivat verkkosivusi oletetun asiantuntijuuden ja auktoriteetin yleisesti ja omalla erityisalallasi osana hakutulosten järjestyksen määritystä.

Eräs tärkeistä tekijöistä itse sivultosi laadukkaan sisällön ja teknisen toimivuuden lisäksi on laadukas linkkiprofiili

Linkkiprofiili tarkoittaa verkkosivullesi johtavia ulkoisia linkkejä. Näitä linkkejä tulisi olla pääasiallisesti oman toimialasi johtavilta sivustoilta, ja mahdollisimman luonnollisessa asiayhteydessä.

Luonnollisella asiayhteydellä tarkoitetaan sitä, että linkkiä ei väkisin ole syötetty tekstiin, vaan sinun sivullesi viitataan esimerkiksi sitaatin yhteydessä.

Linkit eivät myöskään missään nimessä saa olla ostettuja, sillä Google halveksuu tätä käytäntöä, ja saattaa antaa sivustollesi manuaalisen rangaistuksen mikäli epäilee tällaista toimintaa tapahtuneen.

Linkkityypit

Linkkejä on olemassa useaa erilaista tyyppiä, joista kaksi seuraavaa ovat tärkeimmät:

  • Do-follow
  • No-follow

Näistä kahdesta haluat omalle sivustollesi johtavien linkkien olevan lähtökohtaisesti aina dofollow linkkejä. 

Dofollow linkit lisäävät sivustosi auktoriteettia ja kasvattavat sivusi asiantuntijuutta hakukoneen silmissä.

Nofollow linkit taas vaikuttavat linkkiprofiiliisi korkeintaan marginaalisesti eivätkä suoraan hyödytä sivustoasi. Esimerkiksi kilpailijasivustolle johtavat linkit saatetaan merkitä näin.

Haitalliset linkit

Kaikki linkit eivät suinkaan ole samanarvoisia, ja osa linkeistä saattaa suoranaisesti heikentää sivustosi suoriutumista hakukoneissa. 

Esimerkiksi täysin toimialaasi liittymättömät, sekä kiistanalaisia aiheita, kuten uhkapelejä, pornoa tai huumeita käsittelevät sivustot saattavat heikentää sivustosi asiantuntijuutta linkeillään.

Tämän vuoksi emme missään nimessä suosittele ostamaan heikkolaatuisia linkkejä, vaikka useat freelancerit tällaisia edullisesti välittävätkin.

Linkkien rakentaminen

Oikeaoppinen tapa hankkia linkkejä on luonnollisesti. Eräitä yleisimmistä menetelmistä ovat HARO ja vieraspostausten tekeminen oman alan blogeihin.

HARO eli Help A Reporter Out tarkoittaa palvelua, jossa voit toimia oman alasi asiantuntijana ja vastata toimittajien kysymyksiin. Mikäli vastauksesi valitaan artikkelissa käytettäväksi, saattaa toimittaja palkita sinut sivustosi maininnalla ja linkillä.

Vieraspostaukset oman alasi blogeihin tarkoittavat tyypillisesti omalla nimelläsi kirjoitettuja postauksia muihin alallasi toimiviin julkaisuihin, joista sinulla on usein mahdollisuus linkittää omalle sivustollesi.

Vieraspostauksissa vastaanottava osapuoli saa käyttöönsä ilmaista sisältöä sinun, eli alan asiantuntijan kirjoittamana. Usein vastapuoli saattaa haluta tästä myös rahallisen korvauksen tai linkinvaihdon.

Linkinvaihto on hakukoneoptimoinnissa harmaata aluetta, joten suosittelemme, että ette suoraan lisää linkkejä toistenne sivustoille samaan aikaan.

Mikäli toisella teistä on useampi sivusto, tehkää linkitys kolmannen sivuston kautta, jotta suoraa kahdenvälistä vaihtoa ei hakukoneen silmissä tapahdu. 

Mikäli kahdenvälinen vaihto on ainoa vaihtehto, pitäkää useiden kuukausien, mieluusti ainakin 6 kuukauden mittainen väli ensimmäisen linkin lisäyksen jälkeen ennen kuin lisäätte linkin takaisin toiselle sivustolle.

Kiinnostaako hakukoneoptimointi?

Haluatko nostaa sivustosi Googlen hakutulosten kärkeen? Jätä yhteystietosi ja keskustellaan sivustosi kehityksestä.

Jaa artikkeli

Aiheeseen liittyvää:

Ota yhteyttä!

Oletko kiinnostunut verkkosivujen tilaamisesta tai muista palveluistamme? Ota yhteyttä alla olevalla kaavakkeella

*Tähdellä varustetut kohdat ovat pakollisia