Miksi sijoittaa sisältömarkkinointiin?

April 4, 2022

Miksi sijoittaa sisältömarkkinointiin?

Markkinointi on olennainen osa jokaisen yrityksen toimintaa,riippumatta siitä pidätkö siitä. Harmillisen usealle suomalaiselle yrityksellemarkkinointi on ainoastaan pakollinen paha, johon panostetaan ainoastaanvälttämätön määrä.

Markkinoinnin ei kuitenkaan tarvitse olla tylsää tai turhauttavaa.Nykyään markkinointi voi olla nimittäin myös paljon muuta kuin pelkkäänumeroiden tarkkailua tai mainoskampanjan säntillistä suunnittelua.

Eräs markkinoinnin tärkeimpiä osa-alueita, joka etenkinsuomalaisten yrittäjien keskuudessa tavataan jättää varsin vähälle arvolle, onsisältömarkkinointi. Sisältömarkkinointi on nimensä mukaisesti sisällön hyödyntämistäyrityksen markkinoinnissa.

Mitä on sisältömarkkinointi?

Sisältömarkkinointi on erilaisten sisältöjen ketterää jaluontevaa hyödyntämistä yrityksen markkinoinnissa. Tämä voi tarkoittaa niin kirjoitettuatekstisisältö tai visuaalista sisältöä kuten kuvia ja videoita. Eri sisältötyyppejävoidaan käyttää myös sekaisin, kampanjan tarpeiden mukaisesti.

Sisältömarkkinointi eroaa edukseen monista muistamarkkinoinnin alalajeista pyrkimällä luomaan todellista arvoa myös kuluttajalle.Sisältömarkkinoinnilla tähdätäänkin usein luomaan aidosti asiakasta hyödyttävääsisältöä, esimerkiksi oppaiden tai videosarjojen muodossa.

 

Kannattava sijoitus mille tahansa yritykselle

Miksi yrityksen sitten tulisi sijoittaa sisältömarkkinointiin?Tähän on olemassa varmasti useita oikeita vastauksia, mutta mainitkaamme näistämuutamia tärkeimpiä:

·        Toisin kuin maksettu mainonta, sisältömarkkinointituottaa tuloksia myös tulevaisuudessa

·        Erinomainen tapa lisätä myyntiä

·        Mahdollistaa entistä paremman asiakaskunnan kohdentamisen

·        Tarjoaa konkreettista hyötyä asiakkaalle

·        Parantaa yrityksesi näkyvyyttä

 

Sisältömarkkinoinnissasisältöä tuotetaan tyypillisesti säännölliseen tahtiin, aiemmin valmistellun sisältösuunnitelmanmukaisesti. Lähes jokaisen yrityksen hyödyntämässä maksetussa mainonnassa taasmainontaa toteutetaan tietyn mainoskampanjan ajan.

Sisältömarkkinoinnissatuotettu sisältö kuitenkin jää näkyviin, vaikka sisällöntuotto keskeytyisi.Tämä tarkoitta sitä, että kerran sisältömarkkinointiin sijoitettu raha hyödyttää sinua myös tulevaisuudessa, tuoden yhä uusia vierailijoita ja asiakkaita luoksesi.Maksetussa mainonnassa vierailijoiden virta taas loppuu välittömästi kampanjanpäättyessä, jolloin kampanjan hyödyt jäävät lyhytaikaisiksi.